Sipheuët dua plôh

Sipheuet dua plôh nakeuh sipheuet-sipheuet nyang na bak Allah meunurot aqidah Asy'ariyyah.

Sipheuet nyang wajéb bak Allah

Wujud

Na Allah Ta’alaLawan jih hana Allah Ta’ala.Pakiban Na Allah?· Hana meukareuna· Hana meuseubab· Hana meutempat· Hana meuwatèeMeuphôm Allah Ta’ala hana meukareuna : Allah Ta’ala hana soe peuna.Meuphôm Allah Ta’ala hana meuseubab : Allah Ta’ala hana soe usaha, hana mak, hana ayahMeuphôm Allah Ta’ala hana meutempat : Allah Ta’ala hana bak saboh – saboh teumpat,di ateuh,diyup,disampeng,dilikot,dan dikeu,Meuphôm Allah Ta’ala hana meuwaèe : Allah Ta’ala hana meuwaèee ngen saboh – saboh waèeToh dali na Allah Ta’ala? na alamnyoe,yang geukheun alamnyoe adalah yang selaen Allah, na dua macam yaitu :· yang pertama jirem (zat yang baharu ) : atau zat yang jicok lapang (tempat) contoh jih, lat, batat, kayee, batee· yang kedua Aradh (sifeut yang meuubah – ubah) contoh jih meugrak, meu iem, meuwarna warni dan laen – laenPakiban tapeugah alamnyoe dali na allah? karena alamnyoe na jih baharu, na meukareuna, na meusebab, na meutempat, na meuwaèe,

Qidam

Sedia Allah Ta’ala,Meuphôm kata – kata sedia : Allah Ta’ala hana meuphôn atau hana di peuawai lee hanaLawan jih Baharu arti baharu (meuubah –ubah)Pakiban geukheun meu ubah – ubah? awai – awai hana 'oh dudo kana, 'oh dudo lom ka hana.Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Qidam ? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut Qidam Allah? karena na jih dialamnyoe baharu (meubah – ubah)

Baqa

Kekal zat Allah Ta’ala selama - lama,Meuphôm kekal selama – lama : Allah Ta’ala hana meuseuneulheuhLawan jih fana (binasa )Meuphôm fana : na meuseuneulheuhTeuh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Baqa ? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut baqa Allah? karena alamnyoe na meuseuneulheuh

Mukhalafatuhu lil hawadits

Hareutoejih hana saban Allah Ta’ala ngen peuneujeut. Lawan jih, saban Allah Ta’ala ngeun peuneujeut bak zat, bak sifeut, bak beut· Zat Allah Ta’ala : Hana meutuboeh, hana meubukok, hana meubentuk, hana merupa,· Hana Saban sifeut Allah Ta’ala ngen sifeut makhluk, sifeut yang na bak Allah ta'alahana bak makhluk, sifeut yang na bak makhluk hana bak Allah.Sifeut makhluk na keu na likôt, sifeut bak Allah hana keu hana likôtSifeut makhluk na wie na uneun, sifeut bak Allah hana wie hana uneunSifeut makhluk na meuyub na mayang, sifeut bak Allah hana meuyub hana mayang.Sifeut makhluk na lua na dalam, sifeut bak Allah hana lua hana dalamSifeut makhluk na meugrak na meu 'iem, sifeut bak Allah hana meugrak hana meu iemSifeut makhluk na meu wareuna, sifeut bak Allah hana meuwareuna – dan meumacam – macam yang la'énHana saban buet Allah ngon buet makhlukBuet Allah Ta’ala barang golom na ék geu peu na, barang yang kalheuh na ék geu peuhanaBuet Makhluk barang kalheuh na geu peuna lé AllahContoh jih : Trou bukon karena makanan, puléh grah kon karena ie, dllTeh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Mukhalafatuhu lil hawadist ? na alam nyoePakriban tapeugah alam nyoe jeut keu dali sifeut Mukhalafatuhu lil hawadist bak Allah? karena alam nyoe sama bak zat, bak sifeut, bak buet,bandum zat alam meususôn, bandum sifeut alam awai hana dudo kana, 'oh dudo ka hana. Bandum buet alam, barang kalheuh na geupeuna lé Allah.

Qiyamuhu binafsihi

Allah Ta’ala geudong keudroe,Makna Allah Ta’ala geudong keudroe na dua perkaraYang pertama : Allah Ta’ala hana peureulèe keu zat yang la'énYang kedua : Allah Ta’ala hana peureulèe keu so yang peujeutLawan jih peureulèe keu zat yang laen dan peureulèe keuso yang peujeutPekon Allah Ta’ala hana peureulèe keu zat yang la'én? karena Allah Ta’ala kon sifeut, Allah Ta’ala saboh zat, zat Allah hana geucok lapang, meunyoe zat makhluk jicok lapang.Pakiban meuphôm Allah Ta’ala hana peureulèe keu zat yang laen, hana peureulèe keu soe peujeut dan hana geucok tempat lapang? karena Allah Ta’ala kaya dari tiep – tiep peuneujeut.Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut qiyamuhu binafsih? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut qiyamuhu binafsih Allah? karena alamnyoe hana kaya bak zat, bak sifeut, bak but, Zat alam ata Allah, sifeut alam ata Allah dan buet alam ata kaleuh na geupeuna lee Allah.

Wahdaniyah

Esa Zat Allah, Esa Sifeut Allah, Esa Buet Allah,Meuphôm Esa Zat Allah na dua perkarayang pertama : Zat Allah hana meususon, hana meuasoe, hana meudarah, hana meurat, hana meuteuleung.Yang kedua : Zat Allah hana sama ngon zat laen.Lawan jih meususon –suson zat Allah dan sama zat Allah ngon zat yang laen.Pakiban Meuphôm hana meuseusoen zat Allah ? hana meutuboeh, hana meubungkok, hana meubentuk,Hana merupa,Pakiban meuphôm hana sama zat Allah ngon zat yang laen? hana Tuhan laen mesidroe pun yang saban ngon Allah bak zat, bak sifeut dan bak but,Meuphoem Esa sifeut Allah : sifeut Allah hana dua – dua ,sifeut Allah hana diduk pat laen. 50 boh i’tikeut yang teukandoeng dalam kalimah Lailahaillallah hana jideuk pat laen, yang na bak Allah.Meuphôm Esa buet Allah : buet Allah hana geupakèk alat, peu yang geupeugah na langsông na.Teuh dali Allah Ta’ala neumeusifeut wahdaniah? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut wahdaniah Allah? karena alamnyoe hana Esa zat, hana Esa sifeut, dan hana Esa buet, Sekira jih Allah Hana Esa maka alamnyoe pih hana.Peu beda antara Esa dan satu.....? Esa (Hana permulaan), meunyo satu na permulaan yaitu diawali lé nol (0).

Qudrah

Kuasa Allah Ta’ala,Lawan Jih leumohMeuphôm kuasa Allah Ta’ala : ata gohlom na ék geupeuna, ata kalheuh na ék geupeuhana.Teh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Qudrah ? AlamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali Qudrah Allah? Karena alamnyoe leumoh, ha ék ji peuna barang yang golom na dan ha ék di peuhana barang yang kalheuh na.Meunyo hana Qudrah Allah, alamnyoe pih hana,

Iradah

Berkehendak Allah Ta’ala,Meuphôm berkehendak : Neupeuteuntèe barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana.Lawan Jih laloeMeuphôm laloe : teuwoe atau hana sengajaTeuh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Iradah? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali Iradah Allah ? karena alamnyoe han ék di peuteunte barang yang golomna supaya na dan yang kalheuh na gepeu hanaMeunyo hana Iradah Allah, alamnyoe pih hana

Ilmun

Neuteupu Allah Ta’ala kon ngon neumeurunoe,Allah Ta’ala neuteupeu barang yang golomna keu na dan yang kalheuh na keu hana.Lawan Jih bangai.Meuphôm bangai : na payah na mudah.Teh dali Allah Ta’ala neumeusifeut Ilmu? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali ilmu Allah? karena alamnyoe bangai, alamnyoe hana diteupeu barang golom na keu na dan hana diteupeu dan ha ék dipeuteuntèe barang yang golomna keu na dan yang kalheuh na gepeu hanaMeunyo hana Ilmu Allah, alamnyoe pih hana

Hayah

Udép Allah Ta’ala kon ngon nyawong,Lawan Jih maté.Setiap yang udép ngon nyawong pasti maté.Teh dali Allah Ta’ala neumeusifeut hayah .? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali hayah Allah? karena alamnyoe pasti maté.Meunyo hana hayah Allah, alamnyoe pih hana

Sama'

Neumeudeungoe Allah Ta’ala kon ngon ruhung geulinyuengLawan Jih klo,Meuphôm klo : suara ji'ôh han deuh geudeunge, zat yang hana su han deuh geudeunge,Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut sama’ ? alamnyoe , qur’an, hadist dan ijmak (ulama)pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut sama’ Allah? karena alamnyoe klo, suara yang ji'ôh han deuh di deunge, zat yang hana suara han deuh di deungo, alam nyoe jideungo, geupeudeungoe lé Allah.

Bashar

Geukeumalon Allah Ta’ala kon ngon mata. Lawan Jih buta.Meuphôm buta : Yang ji'ôh han deuh geu kalon, yang meupadok han deuh geukalon.Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut bashar ? alamnyoe , qur’an, hadist dan ijmak (ulama)Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut bashar Allah ? karena alamnyoe buta, yang ji'ôh han deuh ji kalon, yang zat padok han deuh jikalon, Alam nyoe dikeumalon, geupeukalon le Allah.

Kalam

Neumeututo Allah Ta’ala kon ngon lidah dan hana meuhuruf dan hana meusuara dan hana salah dan hana neu iem, hana awai hana akhé,Lawan Jih bisuTeuh dali Allah Ta’ala neumeusifeut kalam? alamnyoe , qur’an, hadist dan ijmak (ulama)Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut kalam Allah? karena alamnyoe bisu, tutô alamnyoe geupeujeuet lé Allah.

Qadirun

Nyakni nyang kuasa, Lawan Jih yang leumohMeuphôm yang kuasa : Lam siklèp mata Allah Ta’ala ék geupeuna barang yang golomna dan ék geupeuhana barang yang kalheuh na di seluruh alamToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut qadirun? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut qadirun Allah? karena alamnyoe han ék dipeuhana barang yang kalheuh na dalam sekejap seluruh alam.Meunyoe hana qadirun Allah, alamnyoe pih hana

Muridun

Yang peuteuntèeMeuphôm yang peuteuntèe : dalam sekejap ék geupeuteuntèe barang yang golom na keu na dan ék geu peunteuntèe barang yang kalheuh na keu hana di seluruh alamToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut muridun? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut muridun Allah karena alamnyoe han ék dipeuhana barang yang kalheuh na dalam sekejap seluruh alam.Meunyoe hana muridun Allah, alamnyoe pih hana.

‘Alimun

Yang teupeue, lawan jih yang bangaiMeuphôm yang teupeu: dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geuteupeu barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana dalam sekejap seluruh alam dan droe neuh TuhanToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut ‘alimun? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut ‘alimun Allah karena alamnyoe han sanggop diteupu barang yang golomna keu na dan barang yang kalheuh na keu hana sekejap seluruh alam beserta droe jih alam, Meunyoe hana ‘alimun Allah, alamnyoe pih hana

Hayyun

Yang hudép, Lawan jih yang matéMeuphôm yang hudép : Yang hana maté–matéToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut hayyun ? alamnyoePakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut hayyun Allah karena alamnyoe yang maté.Meunyoe hana hayyun Allah, alamnyoe pih hana

Sami'un

Yang meudeungo, Lawan jih yang kloMeuphôm yang meudeungo : dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geudeungo zat yang na suara dan zat yang hana suara dalam sekejap seluruh alam serta kalam droe neu AllahToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut sami’un? alamnyoe, qur’an, hadist dan ijmak (ulama)Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut sami’un Allah karena alamnyoe han sanggôp dideungo zat yang na suara dan yang hana suara dalam sekejap seluruh alam beserta suara droe jih alam.

Bashirun

Yang keumalonLawan jih yang butaMeuphôm yang keumalon : dalam sekejap Allah Ta’ala sanggup geukalon seluruh alam dan droe neuh AllahToh dali Allah Ta’ala neumeusifeut bashirun? alamnyoe, qur’an, hadist dan ijmak (ulama)Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut bashirun Allah karena alamnyoe buta han sanggop dikalon dalam sekejap seluruh alam dan droe jih alam.

Mutakallimun

Yang meututôLawan jih yang bisuMeuphôm yang meututo : Yang hana iem – iem, Allah Ta’ala sabé–sabé geu meututô hana pernah geu iem.Toh dali Allah Ta’ala neumeusifeut mutakalimun ? alamnyoe, qur’an, hadist dan ijmak (ulama)Pakiban tapeugah alamnyoe keu dali sifeut mutakalimun Allah karena di alamnyoe yang iem, hanjeut di meututô meunye hana geupeujeut dan gepeututô lé Allah.

Sipheuet nyang harôih bak Allah

Sipheuet nyang haroih bak Allah na saboh. Neupeuget tiep–tiep nyang mungkén atawa hana neupeuget. Atawa neupeuna tiep–tiep nyang mungkén atawa hana neupeuna. Lawanjih wajéb neupeuget tiep–tiep nyang mungkén atau wajéb hana neupeuget (mustahé: wajéb neupeuna tiep–tiep nyang mungkén atawa wajéb hana neupeuna). Mungkén na 4 peukara :

  • Mungkén na oh lheuh hana, contoh jih alamnyoe
  • Mungkén hana oh lheuh na, contoh jih nabi dan rasul
  • Mungkén na yang akan datang, contoh jih uroe kiamat
  • Mungkén na dalam Ileumèe Allah tapi hana neu peuget, contoh jih iman Abu Jahal dan iman Abu Lahab. Dalam ilmu Allah mungkén geupeuiman tapi hana geupeuiman,

Eu cit