Exportina

O termino exportina (se prenuncia «esportina») fa referencia a las proteínas que tienen per función o transporte d'altras biomoleculas dende l'interior d'o nuclio celular enta o citosol; que ixo ye, a «exportación» d'o nuclio. En comparanza con as suyas antagonistas funcionals, as importinas, as exportinas pareix que tienen afinidatz diversas en correspondencia clara con a diversidat de moleculas que amenistan d'a suya meyación ta surtir d'o nuclio. Asinas, existen exportinas con afinidat per bellas formas d'RNAs, per proteínas diversas (histonas, proteínas Ras, etc.) per el que no existe consenso en garra seqüencia a identificar-se, como sí que pasaba con o sinyal NLS d'as importinas.

Se veiga tamién

🔥 Top keywords: