K
K
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

A K (ca) és l'oncena letra de l'alfabeto aragonés y a ueitena d'as consonants. En l'alfabeto aragonés nomás se fa servir en parolas d'orichen estranchero, mas que mas parolas anglesas, alemanas y romanizacions d'atras luengas. D'antis más ya os romans la feban servir nomás ta parolas d'orichen griego y en a edat meyana ta sinyalar abreviaduras d'ista mesma luenga.

O suyo orichen pareixe estar etrusco.

Fonetica

En aragonés representa a oclusiva velar xorda de l'AFI (igual que a c y o digrafo qu en cadiera u vetiquera).

Significatos d'a K

En bioquimica, K ye o nombre d'una vitamina, a vitamina K.

Como simbolo u abreviación, K u k pueden designar:

Vinclos externos