P
P
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

A P (pe) ye a setzena letra de l'alfabeto aragonés y de l'alfabeto latín. Representa o fonema /p/.

Historia

Corresponde a la letra P de l'alfabeto latín u román, que prenió d'o griego o modelo de trazau angloso, apareixendo as formas cerradas en o sieglo I. A P mayuscla visigotica teneba a forma de letra capital romana. A P gotica d'o sieglo XIII encomenzó a escribir-se con un solo trazo contino.

Proto-Semitico
.
Fenicio
P
Griego arcaico
Pi
Griego
Pi
Etrusco
P
Latín
P
      
 Iste articlo ye un borrador. Enamplando-lo aduyarás a amillorar a Biquipedia.