Tz
Tz
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

Tz (en minusclas tz) ye un digrafo que se fa servir en l'aragonés pa compatibilizar a pronunciación interdental d'as segundas presonas plurals y de qualques plurals en aragonés cheneral con a pronunciación /ts/ d'estas desinencias y estos plurals en aragonés benasqués, variant conservadera de l'aragonés que n'este aspecto conserva la pronunciación anterior a lo sieglo XVI.

L'uso d'o difrafo tz en aragonés se documenta ya en os "Documentos lingüisticos de l'Alto Aragón",[1] Encara que ha teniu poco uso en a scripta aragonesa.

No se fa servir este digrafo en parolas ampradas fa poco de l'anglés y que presentan plurals en -ts tanto en benasqués como en aragonés cheneral: bits, chats, jets, tests,[1] bots.

Referencias

  1. 1,0 1,1 (an) Academia de l'Aragonés: Propuesta ortografica de l'Academia de l'Aragonés. EDACAR, 7. Zaragoza, 2010. p 13-15.

Bibliografía