W
W
ABCDE
FGHIJ
KLMNO
PQRST
UVWXY
Z
Digrafos
chgullnnny
qurrtz
Atros simbolos
ÇÑl·l

A W (ve doble) ye a ventenotercera letra de l'alfabeto aragonés y a deciueitena d'as consonants. Se fa servir en luengas com l'alemán, l'anglés u o polaco y en atras que tienen amprens d'istas.

Fonetica

En aragonés ye una letra que nomás ye utilizata en parolas d'orichen forano. O suyo sonito gosa estar /b/ u /w/ pendendo d'a parola d'orichen.

Significatos de W

Vinclos externos