ᨓᨈᨇᨚᨒ

(Riredirect polé Mappadecéŋ)

Malating Bawang

Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
ᨔᨒᨆᨀᨗ ᨆᨈᨆ ᨑᨗ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ
ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨒᨒᨚᨕᨔ ᨕᨗᨐ ᨓᨛᨉᨗ ᨑᨚᨅ ᨀᨘ ᨔᨙᨕᨘᨓᨔᨙᨕᨘᨓ᨞
ᨆᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨕᨛᨃ 15.401 ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛ᨞
ᨔᨗᨅᨓ 12.275 ᨄᨄᨀᨙ ᨈᨑᨛᨉᨄᨈᨑ.
ᨔᨗᨕᨆᨕᨔᨛ ᨆᨔᨗᨀᨗ ᨈᨘ ᨀᨚ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨕᨗᨐ ᨆᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ ᨕᨛᨃ ᨔᨙᨉᨗ ᨑᨏᨂᨈ ᨊᨛᨊᨗᨕ ᨈᨚ ᨄᨉ ᨈᨆ ᨔᨑᨛᨀᨚᨕᨆᨛᨂᨗ ᨕᨗᨐ ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗᨕᨕᨙ ᨈᨑᨛᨆᨔᨘ ᨒᨛᨃᨕᨗ ᨕᨗᨑᨒᨛᨊ᨞
ᨆᨊᨛ ᨄᨚᨑᨚᨈᨒ
Sains alang ᨔᨕᨗᨂᨙIlmu Alang ᨕᨗᨒᨛᨆᨘ ᨔᨚᨔᨗᨕᨒᨔᨛᨍᨑᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ
ᨅᨗᨈᨑᨅᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗᨀᨗᨆᨗᨕᨄᨗᨔᨗᨀᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨁᨙᨕᨚᨆᨙᨈᨛᨑᨗᨆᨈᨛᨆᨈᨗᨀᨔᨕᨗᨂᨙ ᨅᨀᨘStatisticᨕᨋᨚᨄᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨙᨀᨚᨊᨚᨆᨗᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨗᨒᨛᨔᨄᨔᨛᨍᨑᨄᨚᨒᨗᨈᨗᨄᨛᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨉᨉᨌᨗᨂᨛᨂᨔᨚᨔᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗ
Aplikasi Teknologi ᨕᨄᨛᨒᨗᨀᨔᨗ ᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗAgama, Seni, Lontara, Basa ᨕᨁᨆᨔᨛᨊᨗᨒᨚᨈᨑᨅᨔ
ᨕᨁᨛᨑᨑᨗᨕᨑᨛᨀᨗᨈᨙᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨀᨔᨗᨕᨙᨒᨙᨈᨚᨑᨚᨊᨗᨕᨗᨉᨘᨈᨛᨑᨗᨕᨗᨇᨚᨑᨚᨆᨔᨗᨆᨙᨉᨗᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗᨈᨛᨑᨇᨚᨑᨚᨈᨔᨗᨔᨛᨊᨗᨕᨊᨗᨆᨔᨗᨄᨗᨒᨛᨒᨚᨈᨑᨅᨔᨆᨘᨔᨗᨕᨁᨆᨔᨀᨘᨄᨈᨘᨑ
Hobi enrenge Komunitas ᨖᨚᨅᨗ ᨕᨙᨋᨙᨂᨙ ᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨈᨔIndeks Index
ᨍᨘᨑᨛᨊᨒᨖᨚᨅᨗᨕᨗᨈᨛᨑᨛᨊᨙᨆᨙᨉᨗᨕᨔᨘᨀᨊᨈᨙᨒᨙᨄᨗᨔᨗᨓᨗᨔᨈᨉᨄᨛᨈᨑ ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛIndex (A - Z)ᨅᨗᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨚᨑᨚᨈᨒᨄᨛᨑᨚᨐᨙ ᨓᨗᨀᨗᨀᨈᨙᨁᨚᨑᨗdaftar artikel ᨆᨊᨛᨂ ᨅᨔ ᨄᨑᨛᨒᨘ ᨂᨛᨀᨓᨑᨘᨃᨚᨄᨗ
ᨍᨆᨊ ᨆᨊᨛ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
WiktionaryWiktionary-logo.svg
ᨓᨗᨔᨗᨐᨛᨊᨙᨑᨗ
ᨀᨆᨘᨔᨘ ᨔᨗᨅᨓ ᨈᨙᨔᨕᨘᨑᨘᨔᨘ
WikinewsWikinews-logo.svg
ᨓᨗᨀᨗᨎᨘᨔᨛ
ᨀᨑᨙᨅ ᨒᨒᨚᨕᨔ
WikiquoteWikiquote-logo.svg
ᨓᨗᨀᨗᨀᨘᨓᨚ
ᨀᨚᨒᨙᨔᨗ ᨕᨉᨕᨉ
WikibooksWikibooks-logo.svg
ᨓᨗᨀᨗᨅᨚᨀᨛᨔᨛ
ᨔᨘᨑᨛ ᨕᨗᨐ manual
WikispeciesWikispecies-logo.svg
ᨓᨗᨀᨗᨔᨄᨗᨔᨗᨐᨗᨔᨛ
ᨉᨗᨑᨙᨈᨚᨑᨗ ᨄᨄᨉᨄᨉ
WikisourceWikisource-logo.svg
ᨓᨗᨀᨗᨔᨚᨓᨛᨑᨛᨔᨛ
ᨕᨄᨚᨒᨙ ᨂᨘᨕ
CommonsCommons-logo.svg
ᨀᨆᨛᨊᨛᨔᨛ
ᨅᨑᨛᨀᨔ ᨆᨘᨒᨘᨈᨗᨆᨙᨉᨗᨐ ᨄᨛᨙᨑᨕᨗ
Meta-WikiWikimedia-logo.svg
ᨆᨙᨈᨓᨗᨀᨗ
ᨀᨚᨑᨚᨉᨗᨊᨔᨗ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ