Krigsskadeerstatning

Krigsskadeerstatninger eller reparationer refererer til en kompensation og/eller betaling givet til den sejrende part fra den tabende efter endt konflikt. Kompensationen blev som oftest givet i form af penge, eller andre let overførbare værdier, altså ikke i form af land eller materiel, hvilket dog blev ændret noget i forbindelse med 2. verdenskrig, da Tyskland blev pålagt at afstå hovedparten af det derværende Prøjsen til Polen, som kompensation for polsk territorium afstået til Sovjetunionen.I tidens løb er der blevet givet krigsskadeerstatninger med vidt forskellige begrundelser og motiver. Det sidste mest berømte eksempel på krigsskadeerstatninger forekom efter 1. verdenskrig i forbindelse med Versaillestraktaten.

Historie

Før 1. verdenskrig

Romerriget krævede enorme reparationer fra Karthago efter den Første og den anden puniske krig.

De 'ulige traktater' underskrevet af Qingdynastiet i Kina, Japan, Korea, Siam, Persien, Osmannerriget, Afghanistan og andre lande i det 19. århundrede betød betaling til de sejrende vestlige magter, hovedsageligt Storbritannien, Frankrig og Rusland, og senere også Japan selv.

Efter den fransk-preussiske krig i 1871 blev Frankrig af det tyske rige påtvunget at skulle betale krigsskadeerstatning i et beløb på 5 milliarder guld-francs over en periode på 5 år. Tyske tropper forblev i dele af Frankrig, indtil den sidste rate var betalt i september 1873.

Første verdenskrig

I forbindelse med nederlaget til Det tyske rige i 1917 indvilgede Rusland i henhold til Brest-Litovsk-freden at betale reparationer til Centralmagterne.Efter det tyske nederlag i november 1918 skulle tyskerne betale 132 milliarder guldmark til ententen i henhold til Versaillestraktaten.

2. verdenskrig

I Potsdamtraktaten fra august 1945 skulle Tyskland efter krigen betale de allierede 20 milliarder dollars i form af materiel og industrimaskiner. Det meste af dette blev givet til Sovjetunionen.

Japan skulle betale 1 milliard og 30 millioner yen til lande, der måtte kræve erstatning for Japans invasioner og besættelser i løbet af 2. verdenskrig.