Portal:Vitenskap

VITENSKAPSPORTALEN

Vitenskap

Vitenskap er en metode for fremskaffelse av objektiv kunnskap, samt betegnelsen på kunnskap som er fremskaffet ved hjelp av vitenskapelig metode. For at kunnskap skal regnes som vitenskap, er det et krav at den er etterprøvbar. Det vil si at fagfeller skal ha muligheter for å tilbakevise tidligere forskningsfunn på grunnlag av observasjoner, resonnement eller eksperimenter. Forskning er aktivitet som har til hensikt å skape, etterprøve eller systematisere vitenskapelig kunnskap. Les mer…
Utvalgt artikkel 
En stjernedannende region i den store magellanske skyen. Foto: Hubble-teleskopet

En stjerne er et massivt og lyssterkt himmellegeme som består av delvis ionisert gass, såkalt plasma. På slutten av sin levetid kan en stjerne også inneholde en del degenerert materie. Den nærmeste stjernen sett fra jorden er solen, som forsyner planeten med nok energi til å opprettholde liv her. Den enorme avstanden gjør at vi ser de som små og tilsynelatende stillestående punkter.

Opp gjennom historien har ulike kulturer gruppert de mest fremtredende stjernene på himmelsfæren sammen i stjernebilder og asterismer og de lyseste stjernene ble gitt egennavn. I moderne tid har stadig bedre teleskoper gjort at antallet stjerner som kan sees fra jorden stadig øker, og stjerner katalogiseres nå med standardiserte stjernebetegnelser. Astronomer kan dessuten bestemme egenskaper som masse, alder, kjemisk sammensetning og andre egenskaper gjennom å observere en stjernes spektrum, luminositet og bevegelse gjennom rommet. I en stjernes sentrum frigjøres det store mengder energi fra kjernefysisk fusjon av atomkjerner. Energien transporteres gjennom stjernen og stråles ut i verdensrommet.

Les mer

Utvalgt biografi 
Albert Einstein i 1947

Albert Einstein (født 14. mars 1879 i Ulm, Tyskland, død 18. april 1955 i Princeton, New Jersey) var en tysk teoretisk fysiker og nobelprisvinner som er mest kjent for å ha formulert relativitetsteorien, samt likningen om forholdet mellom masse og energi (masseenergiloven, E = mc²). Gjennom den spesielle relativitetsteorien revolusjonerte han mekanikken, og presiserte tidsbegrepet.

Han regnes for å være en av de mest betydningsfulle vitenskapsmenn i det 20. århundre. Han var president for Deutsche Physikalische Gesellschaft 1916–18 og fikk Nobelprisen i fysikk i 1921, blant annet for sin oppdagelse av loven om fotoelektrisk effekt. Han publiserte mer enn 300 vitenskapelige verk og 150 verk om andre temaer enn fysikk, blant annet om politikk.

Les mer

Visste du at  Utvalgt bilde
En kunstners fremstilling av Mars Exploration Rover
En kunstners fremstilling av Mars Exploration Rover
 Kategorier
 Underportaler
 Underprosjekter
 Gode artikler og lister
Utmerket artikkel Utmerkede artikler (29):AstronomiAsteroidebeltet · Astronomi · Galakse · Io · Jupiter · Mars · Merkur ·  Neptun · Planet · Saturn · Saturns måner · Solen · Solsystemet · Stjerne · Titan · Uranus · Venus
DyrFlamingoer · Hvaler · Mynder · Rødgaupe · Rødrev · Tamhund · Tiger · Ulv
AnnetAmfibisk krigføring · Bakterier · Betong · Matematikkens historie · Niels Henrik Abel
Anbefalt artikkel Anbefalte artikler (46):DyrAfrikansk villhund · Bjørnefamilien · Blåhval · Brunbjørn · Dingo · Elefanter · Europeisk honningbie · Hoggorm · Humler · Fluer · Fjellrev · Fugler · Insekter · Knølhval · Maur · Mygg · Rein · Snøugle
BiografierAlbert Einstein · Alvis Scorpion · Carl von Linné · Ernst Haeckel · Galileo Galilei ·
AstronomiBuran · Galileiske måner · Laika · Romkappløpet · Venus' atmosfære
AnnetAtom · Azawakh · BMW · Hydrogen · Ibogain · Infanteri · Insulin · Kjernefysisk fusjon · Land Rover · Leopard 1 · Lufttanking · Norbatt · Petroleumsvirksomhet i Norge · Philosophiæ naturalis principia mathematica · Skyttergravskrig · SIBO · Spedalskhet · Stridsvogn
Gode lister og portaler Gode lister og portaler (6):AstronomiJupiters måner
Annet Karplanter · Liste over nobelprisvinnere · Liste over nobelprisvinnere i fysikk
PortalerPortal:Astronomi · Portal:Språk
🔥 Top keywords: